Fotoğraf

2017-09-06 00:48:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

AVRUPA BİRLİGİ 2007 BANDIRMA

2010-08-17 01:15:00
AVRUPA BİRLİGİ 2007 BANDIRMA |  görsel 1

...... Devamı

DERNEK AMACIMIZ.

2009-05-24 23:37:00

       DERNEGİMİZİN AMACI    Haliç ve çevresi başta olmak üzere; çevrenin kültürel yapısını doğal güzelliklerini ve tarihi değerlerinin bozulmamasına özen gösterilerek,güzelleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,geleneksel balıkçılık yöntemlerini korumak ve araştırmak,bunların yaşatılması ve genç nesillere aktarılması için çaba harcamak, planlı ve kontrollu balıkçılığı yaygınlaştırmak için konulacak kuralların bilimsel kriterler çerçevesince yapılması, gerekli kurum ve kuruluşlar nezdinde talepte bulunmak ve bu amaçla balıkçılığı düzenleyen kanun ve yönetmelikler çıkarılmasında ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak,su ürünleri, bunların yaşam alanları ve doğanın korunması için gereken özenin gösterilmesinde çaba harcamak, bu konuda gerekli eğitim çalışmaları yapmak, balıkçılığın etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli eğitimi vermek ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, dernek statüsünün kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli çalışmaları yapmak,her türlü su ürünlerinin aynı zamanda ülkemizin doğal besin kaynağı olduğu bilinci ile bunların korunması ve çoğalmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek; gerek amatör balıkçılar gerekse profesyonel balıkçılar ile müşterek hareket imkanlarını araştırmak ve bunlarla her türlü işbirliği yapmak ,kamu kurum ve kuruluşlarıyla aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak balıkçılığın tanıtılmasını ve ülke geneli... Devamı